top of page

Versenyképességünk növelése

A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola új intézményvezetőjeként adom be pályázatunkat. Alaptevékenységünk az általános iskolai képzés 1-8. osztályig, ami kiegészül a német nemzetiségi nyelvoktatással, német nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatással, és szülői igényt elégítünk ki azzal, hogy első osztálytól kezdve angol nyelvet és informatikát is oktatunk.

Ezzel a pályázattal az a célunk, hogy növeljük az intézményünkben folyó oktató-nevelő munka hatékonyságát, és ezzel biztosítsuk iskolánk versenyképességét. Felülvizsgáltuk, hogy tevékenységeinkben hol vannak lemaradásaink, és ezeknek a területeknek a fejlesztéséhez milyen úton juthatunk el leghatékonyabban. Idegen nyelveket beszélő kollégáink élnek a lehetőséggel, hogy a belföldi képzések kiegészítéseként részt vegyenek az Európai Unió oktatást és képzést támogató programjában, az Erasmus+ programban, és idegen nyelvi környezetben fejlesszék nyelvi kompetenciáikat.

A pályázat keretein belül hét mobilitást céloztunk meg: négy módszertanit és egy nyelvtanfolyamot az Egyesült Királyságban, illetve Ausztriában, egy iskolai közösség építő kurzust Spanyolországban és egy konfliktuskezelő tréninget Olaszországban. Az első képzés 2018 júliusában kezdődik és az utolsó októberben ér véget. Ezzel a pályázattal azt szeretnénk elérni, hogy a szakmai kompetenciáik mellett a delegált kollégák kommunikációs és együttműködési kompetenciái is tovább fejlődjenek.

Mivel fő profilunk a nyelvoktatás, elengedhetetlennek tartjuk, hogy pedagógusaink tudásukat időnként anyanyelvi környezetben felfrissítsék. Három nyelvszakos kollégánk kompetenciáit kívánjuk külföldi módszertani mobilitásokon fejleszteni. A megváltozott nyelvtanulási szükségletek és igények kielégítésére a nyelvtanárnak állandó megújulására, szemléletváltásra van szüksége. A német és angol kurzusokon nyelvi kompetenciáikat fogják fejleszteni az idegen nyelvi környezetben, és olyan kommunikatív módszereket fognak a gyakorlatban megismerni, amik elengedhetetlenek a modern nyelvoktatásban.  Egymástól tematikájában eltérő képzéseket választottak, hogy minél nagyobb területen tudják hasznosítani megszerzett tudásukat hazaérkezésük után. Szélesített módszertani eszköztárukkal változatosabb órákat fognak tartani. A tanulók jobb motiválásával nagyobb tanulói aktivitást fognak elérni. A megismert drámapedagógiai módszerek nyelvórai alkalmazásával jobb eredményeink lesznek a tanulók egymás közötti kommunikációjában. Intézményi szinten fogunk gazdagodni olyan nyelvtanítási módszerekben, amiket kimondottan a speciális nevelést igénylő tanulók nyelvi oktatására fejlesztettek ki. 

Egy tanítónőnk német nyelvtanfolyamot célzott meg. Intézményi szükségletünk, hogy fejlessze nyelvi kompetenciáit azért, hogy az iskolai szervezésű külföldi utakon nyelvtanár kísérete nélkül is biztosan boldoguljon, illetve hogy szükség esetén a helyettesítések során bevethető legyen a nyelvi órákon.

Testnevelőnk az iskolai testnevelésben alkalmazható legkorszerűbb módszerekkel  fog megismerkedni.

Hatodik kollégánk mobilitásától azt reméljük, hogy olyan hatékony módszereket ismer meg a kurzusán, amik segítségével csökkentjük a konfliktusok számát, de jó esetben azt is felismerjük, hogy hogyan lehet megelőzni kialakulásukat.

Végezetül az iskolánk új igazgatónője abban a reményben választotta a mobilitását, hogy igazi együttműködő csapatot formál tantestületünkből az ott megismert közösségformáló eszközök segítségével. Csak összefogva, egymást tolerálva és segítve tudunk eredményeket felmutatni a közös célok elérésében.

bottom of page